Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen)

Kulturrom er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom sikrer tilgang til rom med gode tekniske vilkår for øving og fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.


Kulturrom har fire tilskuddsområder:

  • Fremføringsutstyr
  • Øvingsutstyr
  • Bygg og akustisk utbedring av arenaer
  • Øvingsbinge

Fremføringsutstyr

Det kan søkes tilskudd til lydutstyr, lysutstyr og backline av nøktern og holdbar kvalitet. Målgruppen for denne ordningen er virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk, dans og teater. 

Øvingsutstyr

Det kan søkes tilskudd til utstyr som er til felles benyttelse i øvingsanlegg/øvingsfellesskap og vil normalt tildeles i henhold til gjeldende standardsatser. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter. Målgruppene er øvingsanlegg og øvingsfelleskap (musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger mm).

Akustiske tiltak

Det kan søkes om tilskudd til akustisk forprosjektrapport, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og bygging av lokaler til øving. Målgruppen for denne ordningen er virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk, dans og teater, og sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

Øvingsbinge

Det kan søkes om tilskudd til øvingsbinge på 25 eller 40 kvadratmeter etter faste satser. Øvingsbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Øvingsbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Den skal utredes for tilpasning til andre kulturelle uttrykk. Øvingsbingen plasseres ofte i nærheten av skoler eller idrettsanlegg hvor barn og ungdom ferdes og har sitt nærmiljø. Målgruppen for denne ordningen er eksempelvis spillesteder, kulturhus og øvingsanlegg som har en ansatt med ansvar for drift, har en tilknyttet teknisk ansvarlig, og som er registrert i enhetsregisteret.

Kulturrom om støtteordningen

Åpne kontaktskjema