Kompetansepluss

I tilskuddsordningen Kompetansepluss kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne. Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning


Du kan søke tilskudd til opplæring i grunnleggende:

  • leseferdigheter
  • skriveferdigheter
  • regneferdigheter
  • muntlige ferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • norsk eller samisk

Hvem kan søke?

  • private eller offentlige virksomheter i samarbeid med en kurstilbyder
  • kurstilbydere i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet
  • organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en kurstilbyder
  • næringsforeninger i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en kurstilbyder.

 

Kompetansepluss forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) (tidligere Kompetanse Norge).

Kompetanse Norge om kompetansepluss

Åpne kontaktskjema