Kompetansepluss

I ordninga Kompetansepluss kan du søkje om tilskot til kurs i grunnleggande lese-/skrive-, rekne, munnleg- og digitale ferdigheiter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for vaksne. Ordninga rettar seg mot deltakarar med lav formell utdanning.


Kven kan søkje?

  • private eller offentlege verksemder i samarbeid med ein kurstilbydar
  • kurstilbydarar i samarbeid med privat eller offentleg verksemd
  • organisasjonar i arbeidslivet i samarbeid med privat eller offentleg verksemd og ein kurstilbydar
  • næringsforeiningar i samarbeid med privat eller offentleg verksemd og ein kurstilbydar

 

Du kan søkje tilskot til opplæring i grunnleggjande:

  • leseferdigheiter
  • skriveferdigheiter
  • rekneferdigheiter
  • munnlege ferdigheiter
  • digitale ferdigheiter
  • norsk eller samisk

 

Kompetansepluss blir forvalta av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)

Kompetanse Noreg om kompetansepluss

Åpne kontaktskjema