Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.


Disse prosjektene forutsetter prosjektsamarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Alle utlysningene av Kompetanse- og samarbeidsprosjekt har samme type krav og føringer, kriterier og søknadsbehandlingsprosess.

Forskningsrådet om støtte til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Se alle aktuelle utlysninger for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Åpne kontaktskjema