Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og byggje forskingskompetanse som samfunnet eller næringslivet treng for å møte viktige samfunnsutfordringar.


Disse prosjektene krev prosjektsamarbeid mellom forskingsmiljø og relevante aktørar utanfor forskingssektoren.

Alle utlysingane av Kompetanse- og samarbeidsprosjekt har same type krav og føringar, kriterium og behandlingsprosess for søknadane.

Forskningsrådet om støtte til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Sjå aktuelle utlysingar for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Åpne kontaktskjema