Kommunale/regionale næringsfond (KNF)

KNF er en tilskuddsordning som gir kommuner og regionråd midler til lokale næringsutviklingstiltak. Midlene kan benyttes både til nyetableringer, som tilskudd til eksisterende bedrifter og til tilretteleggende tiltak.


Tilskuddet kan dekke de deler av kostnadene som er direkte tilknyttet realiseringen av prosjektet/tiltaket.

Hvem kan søke:

Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen.


 Ikke alle kommuner har kommunale/regionale næringsfond.

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Søknadsportal via Regionalforvaltning.no

Åpne kontaktskjema