Investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal

Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom/tilleggsareal eller trenger å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Innovasjon Norge kan hjelpe deg med finansiering dersom du har et lønnsomt prosjekt.


Innovasjon Norge kan støtte investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger, gjødsellager, landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal og mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte.

Hvem kan få finansiering?

Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter (også samdrifter) med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang.

Innovasjon Norge om støtte til tradisjonelt landbruk

Åpne kontaktskjema