Internasjonale samproduksjonsfond

Tilskudd til internasjonale samproduksjonsfond som er etablert og opererer i Europa.


Denne ordningen er en del av Kreativt Europa, MEDIA-programmet.

For å øke antallet internasjonale samproduksjoner i Europa, har Kreativt Europa, MEDIA innført en tilskuddsordning som gir tilskudd til internasjonale samproduksjonsfond som er etablert og opererer i Europa.

Fondets hovedaktivitet må være å gi tilskudd til internasjonale samproduksjoner.

Krav til prosjektene som det internasjonale samproduksjonsfondet gir tilskudd til:

  • Produksjon av film (fiksjon/animasjon/dokumentar) minimum 60 min lengde, for kinodistribusjon.
  • Implementering av en konkret distribusjonsstrategi for økt sirkulasjon av verk som har fått tilskudd.
  • Direkte tilskudd til tredjepart – se egne retningslinjer – tilskuddet til tredjepart kan ikke overstige € 60.000.

Hvem kan søke:

Internasjonale samproduksjonsfond som er etablert i et land som er medlem av MEDIA-programmet og som har eksistert i over 12 måneder og kan vise til dokumentert erfaring.

Kreativt Europa om internasjonale samproduksjonsfond

Kreativt Europa MEDIA-programmet

Kreativt Europa

 

Åpne kontaktskjema