Internasjonale messer

Innovasjon Norge organiserer nasjonale fellespaviljonger på mange av de største internasjonale messene. Norske eksportbedrifter innen relevant industri kan delta.


Innovasjon Norge bidrar med praktisk tilrettelegging, nettverk og faglig rådgivning for deg som utstiller, slik at bedriften kan ta en tydeligere posisjon i et internasjonalt marked.

Påmeldte selskaper oppfordres til å bruke Innovasjon Norges kontor i det relevante markedet for bistand med markedsforståelse og nettverksbygging.

Innovasjon Norge om internasjonale messer

Åpne kontaktskjema