Internasjonale messer

Innovasjon Norge organiserer nasjonale fellespaviljonger på mange av de største internasjonale messene. Norske eksportbedrifter innen relevant industri kan delta.


Ta en tydeligere posisjon i et internasjonalt marked gjennom merkevaren Norge. Innovasjon Norge tilrettelegger for at du møter kunder, partnere, investorer og viktige beslutningstakere i utlandet. Innovasjon Norge bidrar også med praktisk tilrettelegging, nettverk og faglig rådgivning for deg som utstiller.

Påmeldte selskaper oppfordres til å bruke Innovasjon Norges kontor i det relevante markedet for bistand med markedsforståelse og nettverksbygging.

Innovasjon Norge om internasjonale messer

Åpne kontaktskjema