Internasjonale messer

Innovasjon Norge organiserer nasjonale fellespaviljongar på mange av dei største internasjonale messene. Norske eksportbedrifter innan relevant industri kan delta.


Ta en tydeligere posisjon i et internasjonalt marked gjennom merkevaren Norge. Innovasjon Noreg tilrettelegger for at du møter kunder, partnere, investorer og viktige beslutningstakere i utlandet. Innovasjon Noreg bidrar med praktisk tilrettelegging, nettverk og faglig rådgivning for deg som utstiller.

Påmeldte selskap blir oppfordra til å bruke Innovasjon Noreg sitt kontor i den relevante marknaden for å få hjelp til marknadsforståing og nettverksbygging.

Innovasjon Noreg om internasjonale messer

Åpne kontaktskjema