Internasjonale messer

Innovasjon Norge organiserer nasjonale fellespaviljongar på mange av dei største internasjonale messene. Norske eksportbedrifter innan relevant industri kan delta.


Innovasjon Norge bidrar med praktisk tilrettelegging, nettverk og fagleg rådgiving for deg som utstillar, slik at bedrifta kan ta ein tydelegare posisjon i ein internasjonal marknad.

Påmeldte selskap blir oppfordra til å bruke Innovasjon Norge sitt kontor i den relevante marknaden for å få hjelp til marknadsforståing og nettverksbygging.

Innovasjon Norge om internasjonale messer

Åpne kontaktskjema