Internasjonal støtte for gallerier og uavhengige utstillingssteder

Tilskuddets formål er å bidra til økt etterspørsel og internasjonalisering av norsk samtidskunst, herunder billedkunst og kunsthåndverk, gjennom norske gallerier og uavhengige utstillingssteder.


Støtten skal stimulere til internasjonal innsats, spesielt med hensyn til deltakelse i anerkjente internasjonale kunstmesser og midlertidige utstillingsarenaer.

Hva kan du søke til:

Kunstmesseavgift/visningsavgift, kunst transport forsikring og informasjonsmateriell i forbindelse med presentasjon.

Hvem kan søke:

Gallerier og uavhengige utstillingssteder basert i Norge som representerer samtidskunst på internasjonale kunstmesser eller midlertidige utstillingsarenaer kan søke. Individuelle kunstnere og kuratorer kan ikke søke på egenhånd. Prioritet er gitt anerkjente internasjonale kunstmesser og midlertidige utstillingsarenaer.

Søknader må sendes inn i forhold til søknadsfrist og minst seks uker før åpning av kunstmesse eller event.

Det er tre søknadsfrister i året: 1. februar, 1. mai og 1. oktober.

Internasjonal støtte for gallerier og uavhengige utstillingssteder er støttet av Det Norske Kulturdepartements ordning for visuell kunst og administreres av Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Søknadene vurderes av en internasjonal jury oppnevnt av OCA.

OCA om internasjonal støtte for gallerier og uavhengige utstillingssteder

Stikk.no – Retningslinjer for internasjonal støtte for gallerier og uavhengige utstillingssteder

Åpne kontaktskjema