Forprosjekt for internasjonalisering

Nordisk prosjekteksportfond (Nopef) tilbyr nordiske bedrifter finansiell støtte til å analysere og forberede internasjonale investeringer og etablering av forretningsdrift i utenlandske marked utenfor EU og EFTA.


Nopef støtter også demonstrasjons- og pilotprosjekter i med mål om å investere kommersiell skala innen grønn teknologi og grønne løsninger. Målet med Nopef finansiering er å tilrettelegge for implementeringen av norske grønne løsninger på det globale marked, samt å styrke nordiske firmaers internasjonale konkurranseevne.

Hva kan du søke støtte til:

Nopef finansierer forprosjekter som gir direkte eller indirekte miljømessige forbedringer, effektiviserer produksjonsprosesser, reduserer energi- og ressursforbruk og øker miljøbevisstheten i mottagerlandet.

Støtten fra Nopef skal anvendes for forstudier, prosjektplanlegging og utvikling av øvrige forberedende aktiviteter, som har som mål å realisere en internasjonal etablering eller en implementeringen av et demonstrasjons-/pilotprosjekt.

Et vilkårslån fra Nopef kan dekke opp til 40 % av selskapets prosjektkostnader, inkl. interne lønnskostnader, reisekostnader og kjøp av eksterne tjenester på inntil 50 000 euro. Lånet kan helt eller delvis konverteres til støtte etter godkjent sluttrapportering for prosjektet.

Hvem kan søke:

Små og mellomstore nordiske bedrifter med færre enn 500 ansatte og omsetning under 100 mill. euro kan søke om finansiering fra Nopef. Nopef støtter etablerte bedrifter med minst et års operativ virksomhet, solid økonomi og nødvendige ressurser for prosjektet.

Nopef om finansiering

Søknadsskjema Nopef

Åpne kontaktskjema