EU-finansiering gjennom Horisont Europa

Ønsker du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av EUs Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Norske bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsaktører kan søke om midler på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.


Hvem kan søke?

Små, mellomstore og store bedrifter kan søke EU-finansiering. I tillegg kan finansielle mellomledd søke om å forvalte EU-kapital.

For bedrifter er det flere muligheter for å få midler gjennom Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Norge organiserer kurs, workshops for mindre grupper og dybderådgivning til bedrifter og klynger for å hjelpe de til å lykkes med sin Horisont-søknad.

 

Forskningsrådet om Horisont Europa

Innovasjon Norge om EU-finansiering gjennom Horisont Europa

Forskningsrådet – nasjonale kontaktpersoner i Horisont Europa

Åpne kontaktskjema