EU-finansiering gjennom Horisont Europa

Ønsker du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av EUs Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.


Hvem kan søke?

Små, mellomstore og store bedrifter kan søke EU-finansiering. I tillegg kan finansielle mellomledd søke om å forvalte EU-kapital.

For bedrifter er det flere muligheter for å få midler gjennom Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Norge organiserer kurs, workshops for mindre grupper og dybderådgivning til bedrifter og klynger for å hjelpe de til å lykkes med sin Horisont-søknad.

Forskningsrådet om Horisont Europa

Innovasjon Norge om EU-finansiering og rådgiving

Forskningsrådet – nasjonale kontaktpersoner i Horisont Europa

Åpne kontaktskjema