EU-finansiering gjennom Horisont Europa

Ønskjer du finansiering til eit prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av EU sitt rammeprogram Horisont Europa, verdas største forskings- og innovasjonsprogram. Norske bedrifter, offentlege verksemder og aktørar innan forsking kan søkje om midlar på linje med partnarar og konkurrentar frå andre europeiske land.


Kven kan søkje?

Små, mellomstore og store bedrifter kan søkje EU-finansiering. I tillegg kan finansielle mellomledd søkje om å forvalte EU-kapital.

For bedrifter er det fleire moglegheiter for å få midlar gjennom Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Noreg organiserer kurs, workshop for mindre grupper og djupnerådgjeving til bedrifter og klynger for å hjelpe de til å lykkes med sin Horisont-søknad.

Innovasjon Noreg om EU-finansiering og rådgjeving

Forskningsrådet - nasjonale kontaktpersonar i Horisont Europa

Åpne kontaktskjema