Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Tilskuddet skal bidra til at egnede lokaler, bygninger og utearealer gir rom for ulik kulturell virksomhet.


Det kan søkes tilskudd til kulturbygg.

Søkere må ta kontakt med fylkeskommunen i sitt fylke for å få retningslinjer og veiledning om investeringstilskudd til kulturbygg.

Hva kan det søkes støtte til:

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Tilskudd kan også gis til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Kulturdepartementet om desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Kulturdepartementet om saksbehandlere for kulturbygg i fylkene

Åpne kontaktskjema