Byggelånsgaranti

Gjennom garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs gir Eksportfinansiering Norge risikoavlastning til banker, og bidrar til at norsk verft, offshoreverksteder og lignende får bedre tilgang på byggelån.


En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner, som for eksempel vindmøllefundamenter.

Garantien kan også utstedes i forbindelse med betydelige underleveranser. Byggelånsgarantien avsluttes når kjøper har betalt verftet eller produsenten ved levering av skipet eller installasjonen.

Hvem kan søke?

Produsenten (for eksempel verftet), banken eller tilrettelegger kan søke.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Eksportfinansiering Norge om byggelånsgaranti

Åpne kontaktskjema