Bolig på gårdsbruk

Innovasjon Norge tilbyr lån til ny eller utbedret bolig på gården.


Hvem kan få finansiering?

Eiere av landbrukseiendom. Innovasjon Norge prioriterer bare gårdsbruk med næringsvirksomhet av et visst omfang.
 

Hva kan Innovasjon Norge finansiere?

Det kan gis lån til følgende investeringer:
  • Ny bolig for eier, kårfolk eller ansatte på gården.
  • Utbedring av eksisterende bolig. Dette kan omfatte tilbygg, ombygging, energisparende tiltak, tilpassing for eldre og funksjonshemmede eller for å ivareta antikvariske verdier.
  • Kjøp av bolig på tomt når formålet er at boligen skal knyttes til bruket.

Innovasjon Norge om investeringer i bolig på gårdsbruk

Åpne kontaktskjema