Arbeidsavklaringspenger mens du etablerer egen virksomhet

Du kan søke om å beholde arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet.


Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase.

Det er et krav at etableringen med sannsynlighet fører til at du kan forsørge deg selv, eventuelt i kombinasjon med uføretrygd. Du kan bare søke hvis du har tenkt å starte en ny virksomhet.

Ta kontakt med NAV for mer informasjon om hvordan du går frem.

NAV-kontorer

NAV om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Søknad om arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet (oppstartfase)

Søknad om arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet (utviklingsfase)

Åpne kontaktskjema