Arbeidsavklaringspenger mens du etablerer egen virksomhet

Du kan søke om å beholde arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet.


Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase.

Det er et krav at etableringen med sannsynlighet fører til at du kan forsørge deg selv, eventuelt i kombinasjon med uføretrygd. Du kan bare søke hvis du har tenkt å starte en ny virksomhet.

Ta kontakt med NAV for mer informasjon om hvordan du går frem.

Arbeidsavklaringspenger

Søknad om arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet (oppstartfase)

Søknad om arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet (utviklingsfase)

Open contact form