Støtte til medieforskning

Medietilsynet skal fordele midler til medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av mediene og på tema som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold.


Støtteordningen har et klart mål om at forskningen skal være praktisk orientert og kunne benyttes i mediehverdagen.

Det er fagutvalget for medieforskning som behandler de innkomne søknadene og utarbeider en innstilling til Medietilsynet. Det er tilsynet som tar den endelige avgjørelsen om avslag og bevilgninger.

Medietilsynet om mediestøtte

Medietilsynet - Støtte til medieforskning

Åpne kontaktskjema