Anvendt medieforskning

Medietilsynet skal fordele midler til anvendt medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av mediene og på tema som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold.


Støtteordningen har et klart mål om at forskningen skal være praktisk orientert og kunne benyttes i mediehverdagen.

Fristen for å søke er 1. oktober.

Det er Rådet for anvendt medieforskning som behandler de innkomne søknadene og utarbeider en innstilling til Medietilsynet. Det er tilsynet som tar den endelige avgjørelsen om avslag og bevilgninger.

Medietilsynet om mediestøtte

Åpne kontaktskjema