Bruksrettet medieforsking

Medietilsynet skal fordele middel til bruksrettet medieforsking med særleg vekt på forsking på tvers av media, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske tilhøve.


Stønadsordninga har eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og kunne nyttast i mediekvardagen.

Fristen for å søkje er 1. oktober.

Det er Rådet for bruksrettet medieforskning som behandlar dei innkomne søknadene og utarbeider ei innstilling til Medietilsynet. Det er tilsynet som tek den endelege avgjerda om avslag og løyvingar. 

Medietilsynet om stønader

Åpne kontaktskjema