Anbudsgaranti

Garantien refunderer norske selskapers utlegg ved deltagelse i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland, hvis anbudet blir tapt.


  • Garantien passer for norske leverandører som ønsker å by på kontrakter til bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland.
  • Dersom bedriften ikke får oppdraget, kan inntil 50 prosent av bedriftens utlegg til anbud bli refundert.
  • Ordningen er finansiert av Norfund og administreres av Eksportfinansiering Norge.
  • Utgifter i forbindelse med forundersøkelser dekkes ikke.

Hvem kan søke?

Norske bedrifter.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Eksportfinansiering Norge om anbudsgaranti

Åpne kontaktskjema