Prosjektstøtte IEA

Det kan gis støtte til prosjektetablering og planlegging av nye prosjekter innenfor IEAs teknologinettverk.


En viktig del av IEA-samarbeidet retter seg mot forskning og teknologiutvikling gjennom selvstendige program, såkalte «Technology Agreements».

Enova har etablert to støtteprogram for å finansiere deltakelse av norske aktører i IEA arbeid:

  • Forprosjektstøtte
  • Program for finansiering av deltakelse i IEA prosjekter.


Målsettingen med programmene er å få frem nye teknologier og løsninger tidlig på det norske markedet. Programmene skal sikre nasjonal deltagelse innen forskningsområder som er relevant i henhold til Enovas målbilde.

Hvem kan søke?

Forskningsinstitusjoner, næringslivsaktører, rådgivere, entreprenører og andre relevante grupper.

Enova om internasjonalt samarbeid

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema