Produksjonslånsgaranti

Garantien kan stilles når norske eksportører eller underleverandører skal finansiere sine produksjonskostnader knyttet til spesifikke kontrakter. Vi forutsetter at bedriftens bank gir lånet og tar egen risiko for den delen av lånet som Eksportfinansiering Norge garanti ikke dekker.


Hva kan du søke om?

  • Bedriftens bank gir kredittlinje som Eksportfinansiering Norge avlaster.
  • Eksportfinansiering Norge garanti kan dekke opptil 50 % av lånets verdi.
  • Det forutsettes at lånet kun finansierer gjennomføringen av en eller flere kontrakter.
  • Oppgjør av kontrakten skal være sikret (f.eks. via et Letter of Credit).

Hvem kan søke?

Bedriftens bank søker om garanti for den delen av lånet som banken ønsker risikoavlastning på.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Eksportfinansiering Norge om produksjonslånsgaranti

Åpne kontaktskjema