Nordisk finansiering til investeringer med miljø- og klimaeffekt på globale markeder

Målet med NEFCO Global er å støtte grønn næringsutvikling gjennom internasjonalisering av nordiske miljøteknologier og klimaprodukter på globale markeder utenfor Norden.


Hva kan du søke støtte til:

Finansiering av grønne investeringer i utstyr, anlegg, maskiner og teknologi eller andre investeringer som trengs for forretningsutvikling i land der de nordiske selskapene har identifisert markeds- og vekstmuligheter.

Finansiering under NEFCO Global er normalt på inntil EUR 2.5 millioner. Denne finansieringen blir hovedsakelig gitt i form av lån på markedsbetingelser. Investeringer i form av egenkapital vurderes også.

Hvem kan søke:

Små og mellomstore nordiske bedrifter som tilbyr bærekraftige produkter eller tjenester og planlegger en internasjonal investering. I noen tilfeller kan også større nordiske bedrifter søke.

Bedrifter som finansieres bør normalt oppfylle følgende finansielle kriterier:

  1. Egenkapital tilsvarende minst 1 million euro
  2. Egenkapitalandel over 25%
  3. Positiv EBITDA i siste regnskap
  4. Minst tre års operativ virksomhet bak seg

Investeringen bør ha positive konsekvenser for miljø og klima.

NEFCO om Global

Åpne kontaktskjema