Innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Støtteordningen skal oppmuntre media til innovasjon og utvikling, både redaksjonelt og i innhold.


Innovasjons- og utviklingsarbeid i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium skal prioriteres når støtten blir fordelt.

Søknadsfristen er i midten av februar, 2023.

Medietilsynet om mediestøtte

Åpne kontaktskjema