Innovasjons- og utviklingstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium

Støtteordninga skal oppmuntra media til innovasjon og utvikling, både redaksjonelt og i innhald.


Innovasjons- og utviklingsarbeid i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium skal prioriterast når støtta blir fordelt.

Søknadsfrist for 2020 er 10. januar 2020.

Medietilsynet om stønader

Åpne kontaktskjema