Opphavsrett

Opphavsrett (eller copyright – ©) er retten til litterære og kunstneriske åndsverk, for eksempel et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst eller en film. En oppfinnelse, et design eller et varemerke kan ha beskyttelse etter åndsverkloven uten å være registrert.


Du får opphavsrett eller copyright til et åndsverk automatisk i det du skaper et verk.

Hvis en oppfinnelse, et design eller et varemerke har preg av noe nytt og originalt, eller er et resultat av en skapende innsats, er det automatisk beskyttet etter åndsverksloven.

Opphavsrett eller copyright kan ikke registreres, men må fastslås av domstolene.

Patentstyret om opphavsrett

Lov om opphavsrett til åndsverk mv.

Åpne kontaktskjema