Miljømerking

Et offisielt miljømerke kan være en av de enkleste og mest troverdige måtene for å kommunisere at varen eller tjenesten holder en høy miljøstandard.


Ulike merkeordninger

Det finnes bransjespesifikke merkeordninger, leverandørers merkeordning eller tredjeparts sertifiserte merkeordninger. De ulike miljømerkene har forskjellige kriterier som må være oppfylt for å få lov til å bruke deres merke. I tillegg vil det være forskjell på hvor lenge et slikt miljømerke er gyldig.

Nedenfor ser du noen eksempler på ulike merkeordninger:

Svanemerke og EU-Blomsten

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Miljømerket stiller krav til hele livssyklusen til produktet. Det er forskjellige miljøkrav innen ulike produktgrupper. For eksempel vil det være ulike krav til å få Svanemerke på hudpleieprodukter og papirprodukter.

Ordningen driftes av Stiftelsen Miljømerking. Dersom du vurderer Svanemerking av ditt produkt, kan være lurt å ta kontakt med stiftelsen på et tidlig stadium. All kontakt behandles konfidensielt, slik at du ikke risikerer negativ omtale dersom det viser seg at produktet ikke klarer kravene.

Svanemerket

Dersom du skal ut på det europeiske markedet med dine produkter og tjenester, er EUs offisielle miljømerke Blomsten noe du kan vurdere.

Blomsten - EU Ecolabel

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn brukes av virksomheter som vil dokumentere sin innsats for miljøet, og vise samfunnsansvar. For å få sertifisering som Miljøfyrtårn må du dokumentere et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, og i tillegg oppfylle en del kriterier for miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Det er ulike kriterier for de ulike bransjene. Virksomheten må sertifiseres på nytt hvert tredje år. Ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn (miljøsertifisering)

Andre merkeordninger:

Debio

EU om Organic farming (på engelsk)

Business in Norway om Made in Norway

Åpne kontaktskjema