Starte og registrere norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Utenlandske foretak som trenger et norsk organisasjonsnummer kan opprette en avdeling i Norge (NUF). Her finner du informasjon om registreringsprosessen.


Registrere norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

  1. Registrer den norske avdelingen av det utenlandske foretaket ved å fylle ut og signere "Papirskjema for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)". 

    Brønnøysundregistrene – samordnet registermelding – skjema og veileder for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

  2. Legg ved registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet og andre nødvendige vedlegg.

    Brønnøysundregistrene om å registrere et NUF

  3. Alle som skal ha en rolle i NUF-et og som ikke har norsk fødselsnummer eller norsk d-nummer, må i tillegg fylle ut søknad om tildeling av d-nummer.

    Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

  4. Send skjemaene og vedleggene (i utgangspunktet skal alle vedlegg være på norsk, men svensk, dansk og engelsk godtas også) samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet. 

Utenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, og planlegger å drive virksomhet i Norge må du undersøke reglene for oppholdstillatelse.

UDI – søk om oppholdstillatelse

Navn på norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Et NUF kan ha særskilt navn/foretaksnavn i Norge, eller benytte samme navn/foretaksnavn som foretaket i hjemlandet.

Registreringsplikt og registreringsrett

Alle utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, har registreringsplikt i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Utenlandske foretak som ikke driver virksomhet i Norge, har registreringsrett i Enhetsregisteret dersom de har behov for et norsk organisasjonsnummer.

Brønnøysundregistrene om registreringsplikt for NUF i Foretaksregisteret

Muligheter for innsending per e-post

Nye NUF som skal registreres i Foretaksregisteret kan sende inn skjema og vedlegg for registrering per e-post ved å bruke kontaktskjemaet på www.brreg.no. Ved innsending per e-post vil saken tas til behandling innen 5 10 virkedager etter at den er mottatt. Eventuell søknad om d-nummer må alltid sendes per post. 

Brønnøysundregistrene - kontaktskjema for registrering av NUF i Foretaksregisteret

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene varierer gjennom året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Hva koster det?

Registrering kun i Enhetsregisteret koster 3 146 kroner.

Registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret koster 2 656 kroner ved innsending av skjema per e-post, og 3 205 kroner ved innsending per post.

Registrering i Foretaksregisteret i ettertid koster 2 120 kroner.

Når registrering er ferdig behandlet får avdelingen (NUF-et) et organisasjonsnummer.

Åpne kontaktskjema