Starte og registrere norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Utenlandske foretak som trenger et norsk organisasjonsnummer kan registrere en avdeling i Norge (Norskregistrert utenlandsk foretak/NUF). Her får du vite hva som kreves for å starte en norsk avdeling av et utenlandsk foretak (NUF), og hvordan du går frem når du skal registrere avdelingen.


Registrere norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

  1. Registrer den norske avdelingen av det utenlandske foretaket ved å fylle ut og signere "Papirskjema for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)". (Registrering av NUF kan ikke gjøres elektronisk)

    Brønnøysundregistrene – samordnet registermelding – skjema og veileder for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

  2. Legg ved registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet og andre nødvendige vedlegg.

    Brønnøysundregistrene om å registrere et NUF

  3. Alle som skal ha en rolle i NUF-et og som ikke har norsk fødselsnummer eller norsk d-nummer, må i tillegg fylle ut søknad om tildeling av d-nummer.

    Brønnøysundregistrene – søknad om d-nummer

  4. Send skjemaene og vedleggene (i utgangspunktet skal alle vedlegg være på norsk, men svensk, dansk og engelsk godtas også) samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet.


Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender.

Utenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, og planlegger å drive virksomhet i Norge må du undersøke reglene for oppholdstillatelse.

UDI – søk om oppholdstillatelse

Navn på norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Et NUF kan ha særskilt navn/foretaksnavn i Norge, eller benytte samme navn/foretaksnavn som foretaket i hjemlandet.

Registreringsplikt og registreringsrett

Alle utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, har registreringsplikt i Foretaksregisteret. Utenlandske foretak som ikke driver virksomhet i Norge, har registreringsrett i Enhetsregisteret dersom de har behov for et norsk organisasjonsnummer.

Brønnøysundregistrene om registreringsplikt for NUF i Foretaksregisteret

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene varierer gjennom året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Hva koster det?

Registrering av et NUF i Foretaksregisteret koster 2 832 kroner, mens registrering i Enhetsregisteret er gratis.
Ved registrering får avdelingen (NUF-et) et organisasjonsnummer.

Åpne kontaktskjema