Har du blitt bedt om å registrere deg for å få jobb?

Kommer du opp i en situasjon hvor noen ber deg om å registrere enkeltpersonforetak for å få jobb hos dem er det viktig å være klar over at dette ikke er noe andre kan bestemme for deg. Du må selv må ønske å gjøre det samtidig som kriteriene for å være selvstendig næringsdrivende må være oppfylt.


Arbeide for en oppdragsgiver

Skal du arbeide for en oppdragsgiver som stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, vil dette regnes som et arbeidsforhold, og du skal ha arbeidsavtale og motta lønn.

Skatteetaten – arbeidstaker eller næringsdrivende?

Arbeidsmiljøloven om ansettelse

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av reelt stillingsomfang, og at reglene om opphør av arbeidsforhold gjelder. Det skal komme frem i arbeidsavtalen hvor mye arbeidstaker skal arbeide (for eksempel ved angivelse av stillingsprosent). På visse vilkår og i visse situasjoner er det likevel mulig å ansette midlertidig.

Veiledning og hjelp

Arbeidstilsynet har begrenset mulighet til å gi pålegg på dette området og kan i utgangspunktet kun gi råd og veiledning om lovens bestemmelser når det gjelder ansettelser. Oppstår det konflikt, kan du søke juridisk bistand. Er du medlem i en fagforening kan du søke hjelp der.

Åpne kontaktskjema