Sletting fra Merverdiavgiftregisteret

Når merverdiavgiftspliktig omsetningen opphører, enten fordi virksomheten opphører eller virksomheten endres til bare å ha merverdiavgiftsunntatt omsetning, skal virksomheten sende melding om sletting fra Merverdiavgiftregisteret.


Dersom mva-pliktig omsetning et enkelt år er under 50 000 kroner (beløpsgrensen for registrering i Merdiavgiftsregisteret), vil ikke dette i seg selv føre til at virksomheten må slettes fra Merverdiavgiftregisteret. Men fortsetter omsetningen å være under beløpsgrensen i de to påfølgende årene, skal virksomheten slettes fra Merverdiavgiftsregisteret.

Sletting fra Merverdiavgiftsregisteret gjør du i Skatteetatens digitale løsning: 

Skatteetaten - registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema