Sletting frå Meirverdiavgiftregisteret

Når meirverdiavgiftspliktig omsetning opphøyrer, enten fordi verksemda opphøyrer eller verksemda blir endra til berre å ha meirverdiavgiftsunnteken omsetning, skal verksemda sende melding om sletting frå Meirverdiavgiftsregisteret.


Dersom mva-pliktig omsetning eit enkelt år er under 50 000 kroner (beløpsgrensa for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret), vil ikkje dette i seg sjølv føre til at verksemda må slettast frå Meirverdiavgiftsregisteret. Men fortset omsetninga å vere under beløpsgrensa i dei to neste åra, skal verksemda slettast frå Meirverdiavgiftsregisteret.

Sletting frå Meirverdiavgiftsregisteret gjer du i Skatteetaten si digitale løysing:

Skatteetaten – registrering i Meirverdiavgiftsregisteret

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema