Merverdiavgift for utenlandske foretak

Skal du som utenlandsk foretak utføre oppdrag i Norge, må du forholde deg til de norske mva-reglene på samme måte som norske virksomheter.


Registreringsplikt

Dersom du utfører et oppdrag hvor omsetningen i Norge overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder, skal du registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

Registreringen i Merverdiavgiftsregisteret må gjøres uavhengig av oppdragets varighet. Er du for eksempel i Norge i to dager og utfører et oppdrag som overstiger 50 000 kroner, skal virksomheten registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

For å kunne registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret, må virksomheten først eller samtidig registreres i Enhets- eller Foretaksregisteret. 

Merverdiavgiftsloven

Forskrift til merverdiavgiftsloven

Merverdiavgiftrepresentant

Hvis du som utenlandsk foretak skal registrere deg i Norge, og ikke har fast forretningssted her, må du registreres med en norsk mva-representant. Dette må gjøres når du registrerer virksomheten din i Enhets- eller Foretaksregisteret. 

Både du og representanten er ansvarlige for at bokføringsreglene overholdes. I tillegg skal salgsdokumentene også inneholde representantens navn og adresse. Både du og representanten skal oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet.

Hvem trenger ikke merverdiavgiftsrepresentant

Det er unntak fra plikten til å ha mva-representant for foretak hjemmehørende i Storbritannia eller en av de følgende EØS-statene:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn eller Østerrike.

Foretak fra disse landene kan altså registreres i Merverdiavgiftsregisteret uten mva-representant.

Dersom du kommer fra et av landene nevnt ovenfor, kan du velge om du vil benytte representant eller ikke. Velger du representant, vil ikke denne ha noe solidaransvar for innbetaling av mva. 

Slik registrerer du deg i Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiftregistrering skjer på Skatteetatens nettsider.

Skatteetaten - registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Saksbehandlingstiden for registrering i Merverdiavgiftsregisteret kan variere fra samme dag til noen uker.

Du får ikke tildelt et eget mva-nummer. For å vise at virksomheten er registrert i Merverdiavgiftregisteret påføres virksomhetens forretningsdokumenter bokstavene MVA etter virksomhetens organisasjonsnummer.

Salg av varer og fjernleverbare tjenester til norsk forbruker (VOEC)

Utenlandske foretak som selger varer med verdi inntil 3000 kroner eller som selger fjernleverbare tjenester(som for eksempel programvare og konsulenttjenester levert over internett) uansett verdi til norske privatkunder (forbrukere i Norge), kan foreta en forenklet mva-registrering hos Skatteetaten gjennom ordningen VOEC (Value added tax on e-commerce).

Ved registrering gjennom VOEC skal det utenlandske foretaket beregne, krever inn og betale merverdiavgiften på salget. Siden MVA allerede har blitt lagt på kjøpet, blir det ved salg av varer ikke krevd inn MVA på VOEC-varer ved grensepassering.
Foretaket vil ved slik forenklet registrering få tildelt et eget VOEC id-nummer som vareforsendelsen skal merkes med og som benyttes i forbindelse med rapportering og betaling av mva i Norge.

Foretaket skal ikke registreres i hverken Enhetsregisteret eller Merverdiavgiftregisteret. Foretaket kan registreres allerede ved første salg. De trenger altså ikke nå omsetningsterskelen på 50 000 kroner som gjelder for den ordinære mva-registreringen.
Ordningen gjelder ikke for salg av matvarer, tobakk og alkohol samt varer med restriksjoner eller forbud etter norsk lov.

Skatteetaten - Merverdiavgift på e-handel (VOEC)

Åpne kontaktskjema