Purring og inkasso

Hvis kundene ikke betaler, taper du fort penger. Det er derfor viktig å følge opp kundefordringene hele tiden.


Etter forfall er det fritt opp til deg hvor lenge du vil vente med å purre på innbetalingen, og hvor mange ganger du vil purre før du eventuelt sender inkassovarsel. Du kan gjerne purre dagen etter forfall om du ønsker. Du kan også sende inkassovarsel dagen etter forfall, uten noe forutgående purring.

Skal du kreve gebyr på purringen, må følgende krav være oppfylt:

 • Minst 14 dager siden forfall
 • Purringen skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes
 • Det må være en betalingsfrist på 14 dager
 • Du kan maksimalt avkreve to purregebyr. Enten for to purringer, eller for en purring og ett inkassovarsel
 • Det må fremkomme hva kravet gjelder. Det holder å vise til fakturanummeret
 • Beløpets størrelse

 

Velger du å sende inkassovarsel er det noen regler som må følges for at inkassovarselet skal være gyldig:

 • Et inkassovarsel skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes
 • Inkassovarselet må være tydelig merket med "Inkassovarsel" eller "Varsel om inkasso"
 • Det kan sendes dagen etter forfall på opprinnelig faktura hvis du ikke vil kreve purregebyr
 • Hvis du vil kreve purregebyr, må du vente med å sende varselet til 14 dager etter forfall
 • Betalingsfristen må være på 14 dager
 • Det må klart komme frem at saken sendes til inkasso eller overføres til et inkassobyrå for videre inndrivelse, dersom beløpet ikke betales

Inkassoloven om inkassovarsel og betalingsfrist

Det skal ikke beregnes merverdiavgift av disse purregebyrene.

Inkassoforskriften – fordringshavers rett til gebyrmessig erstatning

Forsinkelsesrente

 • Du kan legge til rente på et krav dagen etter at betalingsfristen har gått ut, hvis fristen er oppgitt på fakturaen. Hvis ikke, kan du legge til rente tidligst 30 dager etter fakturadatoen.
 • Finansdepartementet fastsetter to ganger i året en maksimal sats for forsinkelsesrenten
 • Næringsdrivende: du kan avtale en høyere rente enn maksimal rentesats med næringsdrivende kunder
 • Forbrukere: du kan ikke kreve en høyere rente enn maksimal rentesats fra private kunder.

Finansdepartementet om forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet – kalkulator for forsinkelsesrenten

Forsinkelsesrenteloven

 •  

Standardkompensasjon

For næringsdrivende kunder eller offentlige myndigheter kan du kreve opptil 470 kroner i kompensasjon for inndrivelseskostnader dagen etter betalingsfristen.

Finansdepartementet om forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Uenighet om kravet

Dersom kunden ikke er enig i kravet kan du som hovedregel ikke sende saken til inkasso. Da må du få dom på kravet, for eksempel i forliksrådet. Dette med mindre argumentene er åpenbart grunnløse. Det er du som må vurdere dette.

Fremmedinkasso (samarbeid med inkassoselskap)

Samarbeider du med et inkassoselskap kan du overføre saken til dem for inndrivelse når kravet ikke gjøres opp. Hvor i prosessen du overfører fordringen til inkassoselskapet er opp til dere å avtale. Mange velger å overføre alle forfalte fordringer for inndrivelse til inkassoselskapet og la de gjøre hele jobben. Andre velger å purre selv først og la inkassoselskapet sende inkassovarselet og betalingsoppfordringen. Inkassoselskapene får da vanligvis de innkrevde gebyrene. På den andre siden slipper du å bruke tid på saken.

Egeninkasso (kreve inn pengene selv)

Hvis du velger å kjøre prosessen med inndriving selv, kalles dette for egeninkasso. Noen velger en "snill" variant og sender flere vennlige purringer før de sender inkassovarselet. Andre sender inkassovarselet dagen etter forfall. Hvordan du vil gjøre det er opp til deg. Ved egeninkasso kan du maksimalt kreve 105 kroner i gebyr for betalingsoppfordringen, i tillegg til kroner 70 for sendt purring og inkassovarsel, som samlet blir kroner 175.

Inkasso

Når fordringen er gått til inkasso, sendes en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen kan tidligst sendes 14 dager etter at inkassovarselet er sendt og skal ha minimum 14 dagers betalingsfrist.

Inkassoforskriften

Rettslig inkasso/tvangsfullbyrdelse ved egeninkasso

Hvis kunden fortsatt ikke betaler, kan du be namsmannen om hjelp til å kreve inn pengene.

Politiet om begjæring av utleggsforretning

Politiet om tvangsdekning

Eksempel:

Eksempelbedriften AS har valgt egeninkasso. De har valgt å sende én purring før inkassovarselet. Prosessen blir da slik:

 1. Purring med gebyr (35 kroner) sendes 14 dager etter opprinnelig forfall på fakturaen, med 14 dagers betalingsfrist 
 2. Inkassovarsel med gebyr (35 kroner, i tillegg til kroner 35 for sendt purring) sendes 14 dager etter purringen, med 14 dagers betalingsfrist 
 3. Betalingsoppfordring med gebyr (105 kroner) sendes 14 dager etter inkassovarselet, med 14 dagers betalingsfrist (varselet må inneholde informasjon om at saken vil bli sendt til namsmannen dersom oppgjør ikke mottas, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18 og 4-19)
 4. Begjæring om direkte utlegg sendes namsmannen for tvangsfullbyrdelse, det vil si rettslig inndrivelse av kravet med myndighetenes (namsmannens) bistand
Åpne kontaktskjema