Purring og inkasso

Hvis kundene ikke betaler taper du fort penger. Det er derfor viktig å følge opp kundefordringene hele tiden.


Gebyr

Ønsker du å ta purregebyr må du vente minst 14 dager etter opprinnelig forfall med å purre eller sende inkassovarsel. Du kan maksimalt avkreve to purregebyr. Enten for to purringer, eller for en purring og ett inkassovarsel. Sender du betalingsoppfordringen selv kan du i tillegg kreve maksimalt kroner 105 i gebyr for denne. Det skal ikke beregnes merverdiavgift av disse gebyrene.

Inkassoforskriften – fordringshavers rett til gebyrmessig erstatning

Forsinkelsesrente

Når en kunde ikke betaler kan du beregne renter på kravet fra dagen etter forfall hvis du har oppgitt forfallsdato på fakturaen. Hvis forfallsdato ikke er oppgitt på fakturaen, kan du beregne forsinkelsesrente på kravet tidligst 30 dager etter fakturadatoen

Rentesats

Finansdepartementet fastsetter to ganger i året en maksimal sats for forsinkelsesrenten.

Finansdepartementet om forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Forsinkelsesrente mellom næringsdrivende

Når kunden er næringsdrivende har du anledning til å avtale en høyere sats for forsinkelsesrenten enn den som er fastsatt av Finansdepartementet. Dette må da oppgis på fakturaen du sender ut, eller i egen avtale. Hvis du ikke har avtalt særskilt forsinkelsesrente kan du maksimalt kreve den satsen som er fastsatt av Finansdepartementet.

Forsinkelsesrente i forbrukerforhold

Mot forbrukere (privatpersoner) har du ikke lov til å kreve mer enn den forsinkelsesrenten som er fastsatt av Finansdepartementet.

Finansdepartementet – kalkulator for forsinkelsesrenten

Forsinkelsesrenteloven

Standardkompensasjon

Hvis kunden er næringsdrivende eller offentlig myndighet, kan du i tillegg til forsinkelsesrenter kreve en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader. Denne er på maksimalt kroner 470. Standardkompensasjon kan kreves dagen etter forfallsdato på fakturaen, og kreves i stedet for eventuelt purregebyr.

Finansdepartementet om forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Purring

Etter forfall er det fritt opp til deg hvor lenge du vil vente med å purre på innbetalingen, og hvor mange ganger du vil purre før du eventuelt sender inkassovarsel. Du kan gjerne purre dagen etter forfall om du ønsker. Du kan også sende inkassovarsel dagen etter forfall, uten noe forutgående purring.

Skal du kreve gebyr på purringen må følgende krav være oppfylt:

 • Minst 14 dager siden forfall
 • Purringen skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes dersom meddelelsen er sendt på en "betryggende måte"
 • Det må være en betalingsfrist på 14 dager
 • Det må fremkomme hva kravet gjelder. Det holder imidlertid med å vise til fakturanummeret
 • Beløpets størrelse

Inkassovarsel

Før du sender en sak til inkasso må du alltid sende et inkassovarsel. Du kan i prinsippet sende et inkassovarsel til kunden dagen etter forfall. Husk bare at du ikke kan kreve gebyr før tidligst 14 dager etter forfall. Det er viktig å følge de formelle kravene for at inkassovarselet skal være gyldig.

 • Et inkassovarsel skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes dersom meddelelsen er sendt på en "betryggende måte"
 • Inkassovarselet må være tydelig merket med "Inkassovarsel" eller "Varsel om inkasso"
 • Det kan sendes dagen etter forfall på opprinnelig faktura hvis du ikke vil kreve purregebyr
 • Hvis du vil kreve purregebyr må du vente med å sende varselet til 14 dager etter forfall
 • Betalingsfristen må være på 14 dager
 • Det må klart komme frem at saken sendes til inkasso eller overføres til et inkassobyrå for videre inndrivelse, dersom beløpet ikke betales

Inkassoloven om inkassovarsel og betalingsfrist

Omtvistede krav

Dersom kunden ikke er enig i kravet kan du som hovedregel ikke sende saken til inkasso. Da må du få dom på kravet, for eksempel i forliksrådet. Dette med mindre argumentene er åpenbart grunnløse. Det er du som må vurdere dette.

Overføre saken til inkassoselskap (fremmedinkasso)

Samarbeider du med et inkassoselskap kan du overføre saken til dem for inndrivelse når kravet ikke gjøres opp. Hvor i prosessen du overfører fordringen til inkassoselskapet er opp til dere å avtale. Mange velger å overføre alle forfalte fordringer for inndrivelse til inkassoselskapet og la de gjøre hele jobben. Andre velger å purre selv først og la inkassoselskapet sende inkassovarselet og betalingsoppfordringen. Inkassoselskapene får da vanligvis de innkrevde gebyrene. På den andre siden slipper du å bruke tid på saken.

Egeninkasso

Hvis du velger å kjøre prosessen med inndriving selv, kalles dette for egeninkasso. Noen velger en "snill" variant og sender flere vennlige purringer før de sender inkassovarselet. Andre sender inkassovarselet dagen etter forfall. Hvordan du vil gjøre det er opp til deg.

Inkasso

Når fordringen er gått til inkasso, sendes en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen kan tidligst sendes 14 dager etter at inkassovarselet er sendt og skal ha minimum 14 dagers betalingsfrist. Ved egeninkasso kan du maksimalt kreve 105 kroner i gebyr for betalingsoppfordringen, i tillegg til kroner 70 for sendt purring og inkassovarsel, som samlet blir kroner 175.

Inkassoforskriften

Rettslig inkasso/Tvangsfullbyrdelse ved egeninkasso

Hvis ikke inkasso- og betalingsvarsel fører frem er siste trinn i prosessen å inndrive beløpet med namsmannens bistand.

Politiet om begjæring av utleggsforretning

Politiet om tvangsdekning

Eksempel:

Eksempelbedriften AS har valgt egeninkasso. De har valgt å sende én purring før inkassovarselet. Prosessen blir da slik:

 1. Purring med gebyr (35 kroner) sendes 14 dager etter opprinnelig forfall på fakturaen, med 14 dagers betalingsfrist 
 2. Inkassovarsel med gebyr (35 kroner, i tillegg til kroner 35 for sendt purring) sendes 14 dager etter purringen, med 14 dagers betalingsfrist 
 3. Betalingsoppfordring med gebyr (105 kroner) sendes 14 dager etter inkassovarselet, med 14 dagers betalingsfrist 
 4. Begjæring om direkte utlegg sendes namsmannen for tvangsfullbyrdelse, det vil si rettslig inndrivelse av kravet med myndighetenes (namsmannens) bistand.
Åpne kontaktskjema