Er du usikker på om det er varemerke, design eller patent du skal registrere?

Patentstyret har utviklet en test som kan hjelpe deg i riktig retning.


Det kan være vanskelig å se hvilke immaterielle rettigheter (IPR) som kan være relevante for deg. 

Håndterer du de immaterielle rettighetene dine på en bevisst måte, kan du øke lønnsomheten til virksomheten din, lettere tiltrekke deg investorer og stå sterkere mot kopiering.

Ta testen og se hvilke verdier det er viktig for bedriften din å beskytte.

Ta testen 

Åpne kontaktskjema