Reelle rettighetshavere

Lov om reelle rettighetshavere pålegger de fleste virksomheter å ha oversikt over og kunne dokumentere hvem som er reelle rettighetshavere i virksomheten.


Register over reelle rettighetshavere

Register over reelle rettighetshavere skal ha oversikt over hvem som er reelle rettighetshavere i virksomheten, og virksomheten må registrere de reelle rettighetshaverne i registeret.

Registeret er opprettet for å motvirke hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Formålet er å gi oversikt over hvem som egentlig kontrollerer virksomheten.

Hva er en reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel, alene eller sammen med andre, kontrollerer virksomheten. Overstiger eierandelen eller stemmeandelen 25 % er denne personen en reell rettighetshaver. Også en fysisk person som har rett til å utnevne eller avsette minimum 50 % av medlemmene i virksomhetens styrende organer er en reell rettighetshaver.

Eierskapet kan være direkte eller indirekte gjennom andre selskap.

For aksjeselskap vil de fleste finne hvem som er virksomhetens reelle rettighetshavere gjennom stiftelsesdokument, aksjeeierbok eller aksjonæravtaler. Men også andre avtaler kan ha betydning for vurderingen. Det er styret som har ansvaret for at virksomheten oppbevarer, og senere registrerer, opplysninger om hvem som er virksomhetens reelle rettighetshavere.

Brønnøysundregistrene – sjekk om du må registrere reelle rettighetshavere

 

Brønnøysundregistrene om reelle rettighetshavere

Lov om register over reelle rettighetshavere

Forskrift til lov om register over reelle rettighetshavere

Åpne kontaktskjema