Personvern

Alle virksomheter som samler inn og bruker personopplysninger må forholde seg til personvernregelverket (GDPR).


Målet med regelverket er å gi borgerne økt kontroll over hvordan data som kan knyttes til dem brukes, deles og oppbevares. Dette gjelder både for dine ansatte og dine kunder. Dersom virksomheten din håndterer sensitive personopplysninger som helseopplysninger eller det håndteres opplysninger om barn er regelverket ekstra strengt. Datatilsynet har nærmere informasjon om dette regelverket på sine nettsider, og her finner du også maler for å kunne gjennomføre personvernkonsekvensutredninger for vurdering av sikker håndtering av personopplysninger.

Det er utarbeidet en sjekkliste for hva som må gjøres før du begynner å håndtere personopplysninger, den finner du på Datatilsynets nettsted.

Datatilsynet - sjekkliste for håndtering av personopplysninger

Virksomheter som ikke etterlever personvernregelverket (GDPR) risikerer å miste kunder, men kan også straffes med bøter fra Datatilsynet i Norge.

Datatilsynet - virksomhetens plikter etter personvernregelverket

 

Åpne kontaktskjema