Endre organisasjonsform

Et registrert enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller aksjeselskap kan ikke skifte organisasjonsform og samtidig beholde organisasjonsnummeret. Skal du fortsette driften i en annen organisasjonsform så må du som hovedregel også registrere et nytt foretak.


Når kan omdanning skje?

De eneste unntakene er endring (omdanning) mellom AS og ASA, SA og AS, SA og ASA og mellom ANS og DA. I alle andre tilfeller må det registreres en ny virksomhet med nytt organisasjonsnummer, helt løsrevet fra den gamle organisasjonens forpliktelser og rettigheter. Hvis for eksempel deltakerne i et ansvarlig selskap heller vil drive aktiviteten sin gjennom et aksjeselskap, må de registrere et nytt aksjeselskap.

Aksjeloven om omdanning fra AS til ASA

Samvirkeloven om omdanning

Skatteloven om omdanning

Fremgangsmåte ved endring

Det normale når man endrer organisasjonsform er at en sletter virksomheten man endrer fra når endringen er gjennomført. Det er likevel ikke noe i veien for å beholde den tidligere registreringen dersom man fortsetter å drive næringsvirksomhet i dette og det er hensiktsmessig. Vær oppmerksom på at innsendelsespliktene da vil være i behold.

Hvis en av disse organisasjonsformene skal oppløses for å fortsette i en annen organisasjonsform, kan Foretaksregisteret ta med informasjon i kunngjøringen om at aktiviteten skal fortsette i en annen organisasjonsform. Dette må da meddeles Foretaksregisteret når oppløsningsmeldingen sendes inn til registrering.

Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider

Både sletting og nyregistrering meldes via Samordnet registermelding.

Ved registrering av den nye virksomheten er det viktig å opplyse hvem aktiviteten er overtatt fra. Motsatt skal slettemeldingen opplyse hvem aktiviteten overdras til. Du finner egne felt for overtakelse/overdragelse i skjemaet.

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundest√łtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema