Tilbakebetalingsskjema for privatpersoner fra Tolletaten.

Dette er et skjema du skal bruke når du er berettiget til å søke om tilbakebetaling av tollavgift og / eller mva fra Tolletaten.

Vennligst les punktet «Når skal du bruke skjemaet?» lenger ned for utdypende informasjon om når du skal bruke skjemaet. Vær oppmerksom på at du IKKE skal bruke dette skjemaet ved dobbeltbelastning av MVA når du har handlet fra en nettbutikk som er registrert i VOEC-ordningen, for eksempel fra eBay eller Amazon. Da er det nettbutikken du skal kontakte for refusjon.  Les mer om dette her.

Du skal heller IKKE bruke skjemaet hvis din sending er gått over til prosedyren fri disponering på en samlefortolling. Da skal du kontakte transportselskapet / speditøren som har tollekspedert sendingen din. Les mer om dette her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du skal ikke bruke skjemaet ved dobbeltbelastning av MVA når du har handlet fra en nettbutikk som er registrert i VOEC-ordningen eller hvis din sending er fortollet på samlefortolling. Les mer om dette her. Se ellers punktet «Du skal ikke bruke skjemaet i følgende tilfeller:» lenger ned for mer informasjon.

Når du er berettiget til å søke om tilbakebetaling, finner du de vanligste årsakene her:

 • Du har betalt avgifter på en vare du mener skulle ha vært avgiftsfri, f.eks. på en gavesending med verdi under 1 000 kroner.
  •Du har returnert en vare til selger og fått ny gratis erstatningsvare som du har betalt importavgifter på. Da kan du søke oss om tilbakebetaling av tollbeløpet (hvis du betalte toll ved innførselen), mens du må søke Skatteetaten om tilbakebetaling av MVA.
  • Du har returnert en vare og fått tilbake kjøpesum fra selger. Da kan du søke oss om tilbakebetaling av tollbeløpet (hvis du betalte toll ved innførselen), mens du må søke Skatteetaten om tilbakebetaling av MVA.
  • Du har sendt en vare til utlandet for reparasjon, men måtte betale avgifter på varens fulle verdi når den kom i retur.
  • Speditøren har brukt feil grunnlag / feil pris. Årsak kan være skrivefeil i fakturaen fra selger (feil valuta) eller feil faktura.
  • Speditøren har fortollet sendingen flere ganger.

Du skal ikke bruke skjemaet i følgende tilfeller:

 • Hvis du skal søke refusjon av avgifter på en VOEC-sending som også har blitt fortollet av transportselskapet / speditøren. Da må du kontakte nettbutikken for refusjon.
 • Hvis sendingen din er fortollet på en samlefortolling. Da skal du kontakte transportselskapet / speditøren som har fortollet sendingen din.
  • Hvis du skal søke om tilbakebetaling av avgifter etter bruk av fortollingsautomat eller KvoteAppen. Her er det egne skjema på Skjema - Tolletaten.
  • Hvis du skal søke om refusjon av transportselskapets / speditørens fortollingsgebyr. Tolletaten tilbakebetaler ikke dette gebyret. Dette er et gebyr du betaler til transportselskapet / speditøren (Posten, Bring, DHL, UPS, etc.) for fortollingsjobben de har gjort for deg. Har du spørsmål om dette gebyret, må du ta kontakt med dem.
  • Hvis du skal søke refusjon av merverdiavgift og særavgifter etter at du har returnert varen til selger. Slike søknader skal du sende til Skatteetaten.

Vi presiserer at det er i all hovedsak er merverdiavgift og transportselskapets / speditørens fortollingsgebyr du betaler når du innfører varer. Sjekk derfor kvitteringene og kopiene du har fått nøye før du sender søknad.

Kun privatpersoner kan benytte skjemaet.

Ønskede vedlegg opplyses i skjema.

F.eks. faktura/regning, innførsels- eller utførselsdeklarasjonen/kvitteringen fra Tolletaten

Dette skjemaet er for privatpersoner som skal søke Tolletaten om tilbakebetaling.

Informasjon om personvern finner du her.

Trenger du hjelp?

Se Tolletaten sin kontaktinformasjon.

Åpne kontaktskjema