Foretak som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om vareomsetning og råvaretilgang for ulike næringer. Opplysningene brukes til å utarbeide offisiell statistikk over vareomsetning og råvaretilgang for ulike næringer.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Årlig.

Svarfrist er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen.

Bare foretak som er trukket ut til å være med i undersøkelsen, skal levere skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, trenger du en av disse rollene i Altinn: Utfyller/innsenderAnsvarlig Revisor, Regnskapsfører med signeringsrett eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Skjemaet ligger i foretakets innboks.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt. Alle innsendte skjema ligger i «Arkiv».

Feilinnsending
Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysninger kan det sendes inn på nytt ved å finne skjema i «Arkiv», og trykke på «Lag ny kopi».

Spørsmål om skjemaet?

Mer informasjon finner du her

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema