Foretak som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om utførte investeringer i foregående kvartal samt anslag for fremtidige perioder. Statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning er en viktig indikator for å forstå den økonomiske utviklingen i Norge, og for å skaffe informasjon om innenlandsk etterspørsel etter kapitalvarer.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Kvartalsvis

Svarfrist er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen.

Bare foretak som er trukket ut til å være med i undersøkelsen, skal levere skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, trenger du tilgang til denne spesifikke skjematjenesten i form av en enkeltrettighet, eller du må ha en av disse rollene i Altinn: Utfyller/Innsender, Ansvarlig revisor, Regnskapsfører med signeringsrett, Regnskapsfører uten signeringsrett eller Regnskapsmedarbeider.

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Skjemaet ligger i foretakets innboks.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt. Alle innsendte skjema ligger i "Arkiv".

Feilinnsending
Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysninger, kan det sendes inn på nytt ved å finne skjema i "Arkiv" og trykke på "Lag ny kopi".

Spørsmål om skjemaet?

Mer informasjon finner du her

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema