Virksomheter som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om antall passasjerer og billettinntekter. Opplysningene brukes til å utarbeide kvartalsvise nøkkeltall om kollektivtransporten og belyse omfang og kvalitet på kollektivtransporttilbudet, noe som igjen gir grunnlag for prioriteringer i både statsbudsjett og fylkeskommunale budsjetter og planer.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Kvartalsvis.

Svarfrist er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen.

Bare virksomheter (underenheter/avdelinger) som er trukket ut til å være med i undersøkelsen, skal levere skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, trenger du en av disse rollene i Altinn: Utfyller/innsender, Ansvarlig revisor, Regnskapsfører med signeringsrett eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

 Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

For foretak med flere virksomheter (underenheter/avdelinger) ligger skjemaet i virksomhetens innboks. For å komme til virksomhetens innboks, logger du først inn i Altinn. Deretter trykker du på ikonet øverst i høyre hjørne. Velg «Vis alle aktører». Merk av i boksen «Se alle underenheter». Her velger du den aktøren (virksomheten) du skal svare for.

For foretak med én virksomhet blir skjemaet sendt til foretakets innboks (det juridiske organisasjonsnummeret). Dette skjemaet er merket med virksomhetens organisasjonsnummer på den første siden i skjemaet.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt. Alle innsendte skjema ligger i «Arkiv».

Feilinnsending
Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysninger, kan det sendes inn på nytt ved å finne skjema i «Arkiv» og trykke på «Lag ny kopi».

Spørsmål om skjemaet?

Mer informasjon finner du her

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema