Undersøkelsen spør foretak som opererer på norske jernbaneskinner etter opplysninger om gods- og passasjertransport. Opplysningene brukes til videre rapportering til Eurostat etter EUs jernbaneforordning 2018/643 og til å oppdatere nøkkeltall i statistikkene for jernbane- og kollektivtransport.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Kvartalsvis

Svarfrist er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen.

Bare foretak som er trukket ut til å være med i undersøkelsen, skal levere skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, trenger du en av disse rollene i Altinn: Utfyller/innsender, Ansvarlig revisor, Regnskapsfører med signeringsrett eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Skjemaet ligger i foretakets innboks.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt. Alle innsendte skjema ligger i "Arkiv".

Feilinnsending
Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysninger, kan det sendes inn på nytt ved å finne skjema i "Arkiv" og trykke på "Lag ny kopi".

Spørsmål om skjemaet?

Mer informasjon finner du her.

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema