Eiere/operatører av laste- og lossesteder langs kysten som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om godsomslag og antall passasjerer. Opplysningene brukes til å vise omfang og utvikling av gods- og passasjertransport på sjø, mellom norske havner og mellom norske og utenlandske havner.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Årlig

Svarfrist er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen.

Bare foretak som er trukket ut til å være med i undersøkelsen, skal levere skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, trenger du en av disse rollene i Altinn: Utfyller/innsender, Ansvarlig revisor, Regnskapsfører med signeringsrett eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Skjemaet blir for de fleste av rapportørene lagt ut i foretakets innboks, men foretak/kommuner med flere underenheter der havnen inngår som en av disse (med eget organisasjonsnummer) vil finne skjemaet i den respektive havneenhetens innboks.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt. Alle innsendte skjema ligger i «Arkiv».

Feilinnsending
Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysninger kan det sendes inn på nytt ved å finne skjema i «Arkiv», og trykke på «Lag ny kopi».

Spørsmål om skjemaet?

Mer informasjon finner du her

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema