Helseforetak som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om antall ambulanseoppdrag basert på rapporter fra akuttmedisinske kommunikasjonssentraler. Opplysningene brukes til å lage en statistikk om kapasitet og aktiviteter for ambulansetjenester.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Årlig

Svarfrist er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen.

Bare helseforetak som er trukket ut til å være med i undersøkelsen, skal levere skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, trenger du tilgang til denne spesifikke skjematjenesten i form av en enkeltrettighet, eller du må ha en av disse rollene i Altinn: Utfyller/innsender, Ansvarlig revisor, Regnskapsfører med signeringsrett eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Skjemaet ligger i foretakets innboks.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt. Alle innsendte skjema ligger i «Arkiv».

Feilinnsending
Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysninger, kan det sendes inn på nytt ved å finne skjema i «Arkiv» og trykke på «Lag ny kopi».

Spørsmål om skjemaet?

Mer informasjon finner du her

Tilgjengelighetserklæring

 

Åpne kontaktskjema