Skjema der vergen bekrefter at vedkommende tar på seg vergeoppdraget og er inneforstått med oppgaver, ansvar og plikter som dette medfører.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjema brukes av vergen for å bekrefte at vedkommende tar på seg vergeoppdraget og er inneforstått med oppgaver, ansvar og plikter som dette medfører.

 

Skjemaet sendes inn av vergen. Skjema kan sendes inn av privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Politiattest (gjelder ikke nærstående)

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

Kapittel 5. Oppnevning av verger mv. - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map005

 

§ 28. Hvem som kan oppnevnes som verge. Antall verger  - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#28

 

Kapittel 6. Vergens utførelse av vergeoppdraget  - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map006

Skjema der vergen bekrefter at han/hun tar på seg vergeoppdraget og er inneforstått med oppgaver, ansvar og plikter som dette medfører.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema