Skjema for samtykkeerklæring brukes for å samtykke i forbindelse med opprettelse av vergemål.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjema sendes inn for samtykke ved opprettelse av vergemål.

Dersom personen som har behov for vergemål er samtykkekompetent, skal vedkommende samtykke i opprettelse, omfang og valg av verge. Det er ikke krav om samtykke ved fratakelse av rettslig handleevne. Det er personen med behov for vergemål som selv sender inn skjema.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

§ 20. Vilkår for vergemål  - annet ledd -

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#20

 

§ 48. Finansielle eiendeler som skal forvaltes av statsforvaleren  - annet ledd -

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#48

Skjema for samtykkeerklæring brukes for å samtykke i forbindelse med opprettelse av vergemål.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema