Skjema for samtykkeerklæring brukast for å samtykke til at det blir oppretta verjemål.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjema blir sendt inn for samtykke ved skiping av verjemål. 

Dersom personen med behov for verjemål er samtykkekompetent, skal vedkommande samtykke i at det blir oppretta verjemål, omfanget og kven som skal nemnast opp som verje. Det er ikkje krav om samtykke når personen er fråteken si rettslege handleevne. Det er personen med behov for verje som sjølv sender inn skjemaet. Skjemaet krev innlogging med tryggingsnivå 3 eller høgare.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

§ 20. Vilkår for vergemål  - annet ledd -

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#20

 

§ 48. Finansielle eiendeler som skal forvaltes av statsforvaltaren - annet ledd -

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#48

Skjemaet for samtykkeerkl√¶ring brukast for √• samtykke til at det blir oppnemnt ei verje for ein person. 

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema