Skjema brukes av person som ønsker å bli verge for voksne og/eller mindreårige eller for person som ønsker å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Hvem som kan bli verge følger av vergemålsloven § 28. For å bli verge må du være egnet, dvs. kvalifisert og skikket for det aktuelle vergeoppdraget. Du må i tillegg være over 18 år, ha ordnet økonomi og ikke ha motstridende interesser med den du skal være verge for. Dersom du selv er under vergemål, kan du ikke være verge for andre. Hvem som kan bli representant for enslige mindreårige asylsøkere følger av utlendingsloven § 98-c. For å bli representant, må du være egnet, dvs. kvalifisert og skikket til å ivareta den mindreåriges interesser på best mulig måte. Du må ha gode kunnskaper om det norske samfunnet og det norske språket, og du må kunne orientere deg i det offentlige systemet. Den mindreåriges ektefelle eller samboer kan ikke være representant. Søknad sendes dersom en person ønsker å bli verge eller representant. Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

I skjemaet kan du legge ved CV, referanser (navn og telefonnummer) og eventuelt utfyllende begrunnelse for søknad.

Trenger du hjelp

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema